10.7 – om egna ungar och andras barn.

Att bli förälder har på många vis breddat mina kunskaper om och ökat min förståelse för livet som helhet. Två saker i synnerhet har jag lärt mig. Hur du än gör blir det fel! Ingen unge är den andra lik! – där du ser problem ser andra möjligheter, och tvärtom Vad jag alltså menar är…

Fortsätt läsa